Публикации
 
 
ИГЛУ  журнал
Интернет-публикации
 
http://novainfo.ru/authors/vasileva-irina-mihaylovna
 
1. http://novainfo.ru/archive/11/distancionnoe-povysheniya-kvalifikacii-pedagogicheskih-rabotnikov-v-mbou-elancynskaya-sosh
2. http://novainfo.ru/archive/11/analiz-deyatelnosti-olhonskogo-rayonnogo-resursnogo-centra-s-poziciy-sistemnogo-podhoda
 
Обобщение и распространение опыта